gallery/logo1

kancelaria notarialna

zuzanna minko

gallery/logo1

zakres usług

Sporządzanie aktów notarialnych

Sporządzanie aktów  poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenia :

          - własnoręczności podpisu
          - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
          - daty okazania dokumentu
          - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

Sporządzanie protestów

Spisywanie protokołów

Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Doręczanie oświadczeń

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

 

 

Kontakt

Godziny Urzędowania:     Poniedziałek od 9.00 do 17.00     

                                         Wtorek-Piątek od 8.30 do 16.30
                                         W innych godzinach i w sobotę do uzgodnienia.

Nazwa  
Kontakt  
Wiadomość  
 

KANCELARIA NOTARIALNA
ZUZANNA MINKO
UL. ZAWISZY CZARNEGO 13/1
75-051 KOSZALIN

Tel.   94 345 50 46
Fax.  94 342 15 64

Tel. kom. 509 384 216

Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej

 

  1. Notariusz Zuzanna Minko, 75-051 Koszalin ul. Zawiszy Czarnego 13/1, otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów  związanych  z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
  3.  Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.
  4. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
  5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.
  6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
  8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: zuzanna.minko@izbanotarialna.szczecin.pl
  9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
www.000webhost.com